Skip to content Skip to footer

Bu andan geriye dönüp baktığımızda tüm yaşanılanlardır geçmişimiz, yaşadığımız her bir deneyim büyük küçük ayırt etmeden, anne kanına düştüğümüz an, atalarımızın deneyimleri, hatta ülkelerimizin kaderi. Her bir deneyim ilmik ilmik geçmişimizi ve bilincimizi etkileyen parçaları oluşturur. İşte bilerek ya da bilmeden ürettiğimiz düşünceler

Bazen bilerek bazen bilmeden etkilerini yaşarız bugün yaşadığımız deneyimlerde. Engelleriz, tutunuruz her birine bilinçaltımı kayıtlarımızın eşliğinde.

Yeni başlangıçlar yapmak, yeni bir yaşam farkındalığı içinde olmak için önce alışkanlıkları dönüştürmek, bilinçaltı kayıtlarını yeniden yapılandırmak hedeflenmektedir.

 

Kullanılan teknikler ve yöntemler

  • Bilgi ve bilinç düzeyinin genişletilerek
  • Nefes çalışmaları
  • Arınma ve meditasyon çalışması
  • Psikodrama

Afirmasyonlar (olumlama); 21 günlük program ile yapılan eğitimin desteklenmesi yeniye geçiş sürecinin takibi